Yksityiset terveyspalvelut,
lyhytterapiat, ohjaukset ja valmennukset

Odee 
-yhdessä enemmän


Ajankohtaista

Ensikäynnit vastaanotolla Töölönkatu 6C, 00100 HKI
- ilmaiset tutustumiskäynnit tiistaisin.
- vapaat ajat tutustumiskäynnille painikkeesta alla.

- lyhytterapiaopiskelijamme, sosionomi Loviisa Mällinen ottaa harjoitusasiakkaita etäyhteydellä. Käynnit ovat ilmaisia. Loviisan esittelyyn ja yhteystietoihin linkistä Tietoa meistä

               Odee Oy - arvot

      Kumppanuus  -  Kohtaaminen  -  Kannustus

Kumppanuus

Kumppanuus perustuu luottamukseen ja toisen kunnioittamiseen. Se on konkreettista työskentelyä kohti yhteisiä, yhdessä sovittuja tavoitteita. Kumppanuutemme pohjautuu asiakaslähtöiseen lähestymistapaan.

Kohtaaminen

Kunnioittava kohtaaminen on voimaannuttava kokemus molemmille osapuolille. Se on tietoista läsnäoloa, toisen arvostamista ja kuuntelua. Kohtaaminen on avoin ja vastavuoroinen vuorovaikutus-tapahtuma - ihmiseltä ihmiselle.

Kannustus

Kannustus pohjaa voimavarapohjaiseen lähestymiseen, potentiaalin tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Kannustaja näkee kasvun mahdollisuudet ja auttaa luomaan perustan, josta ponnistaa omia mahdollisuuksiaan kohti.